PNEUMÀTICS

Equilibrado

Serveis / Equilibratge

Els pneumàtics s’han d’equilibrar quan es munten per primer cop a la llanda i cada cop que es canvies després d’una reparació.

Un bon equilibratge del pneumàtic ha de realitzar-se amb precisió i habilitat, ja que només així podrem evitar que la vibració de les rodes afectades es transmeti al volant i que el pneumàtic es desgasti de forma prematura. A més, estarem protegint les llandes, les suspensions, els amortidors, la direcció i la transmissió del vehicle, i millorant la comoditat dels passatgers.